Vēsture


Rīgas ASPTR grupas izveides un darbības vēsture.

    Ar PSRS Ministru Padomes 23.08.1956.g. rīkojumu Nr. 5122-p tika sadalīta Jūras kara flotes avārijas glābšanas dienesta nodaļa, izveidojot militāro un civilo dienestu.

    Vadoties pēc šī dokumenta Jūras flotes ministrs V.Bakajevs 23.10.1956.g. izdeva pavēli Nr. 399-PR uzdot Jūras flotes ministram visiem civilajiem resoriem veikt kuģu pacelšanas un zemūdens tehniskos darbus.

    1957.gada janvārī, īstenojot jūras ceļu vadību Rīgā, tika izveidota Ekspedīcijas avārijas – glābšanas un zemūdens – tehnisko darbu nodaļa (EAGZTN), kuras sastāvā ietilpa Ļeņingradas, Tallinas, Klaipēdas un Kaļiņingradas grupas.

    Šajos gados no Jūras kara flotes avārijas – glābšanas dienesta sastāva uz jaunajām nodibinātajām apakšnodaļām tika nodoti bāzes resursi: peldēšanas palīglīdzekļi, ūdenslīdēju tehnika, speciālisti – inženieri kuģinieki, hidraulikas tehnika, jūrnieki un ūdenslīdēji.

    Ar Jūras kara flotes 30.05.1959.g. pavēli avārijas – glābšanas darbu izpilde un atbildība par cilvēku glābšanu jūrā tika uzticēta Jūras kuģniecībai.

    Baltijas Jūras kuģniecībā tika izveidota Ekspedīcijas avārijas – glābšanas un zemūdens – tehnisko darbu nodaļa.

    Ar PSRS Ministru Padomes 04.11.1971.g. rīkojumu Nr. 2397p tika izveidota Vissavienības apvienība „Sovsudopodjom”, kurai funkcionāli tika pakļautas visas ASPTR nodaļas. Ar Jūras kara flotes 02.04.1976.g. pavēli Nr.62 Rīgas ASPTR grupā tika izveidota speciālā apakšnodaļa avārijas naftas izplūdes likvidēšanai jūrā, kas 1980.gadā tika pārcelta uz Ventspils ostu. Rīgas ASPTR grupas sastāvā ietilpa 4 ūdenslīdēju laivas Rīgā un jūras ūdenslīdēju laiva Ventspils ostā.
 
   Ūdenslīdēju komandā ietilpa līdz 60 cilvēkiem, kurus katru gadu pārbaudīja medicīnas komisija un kvalifikācijas komisija.  Kvalifikācijas paaugstināšanai ūdenslīdēji regulāri tika nosūtīti uz ūdenslīdēju apmācībām.
    Rīgas ASPTR grupa ūdenslīdēju darbu īstenoja ne tikai Rīgas un Ventspils ostā, bet arī visā Latvijas teritorijā un ārpus tās robežām (Lietuva, Igaunija, Pleskava un citi rajoni).

    Rīgas ASPTR grupas vadītāji bija M.Baltači, I.Buriaševs, D.Rojiskins, G.Nikolajevs.

    Rīgas ASPTR grupas ūdenslīdēji pēckara gados nodarbojās ar Rīgas, Ventspils, Liepājas ostu atjaunošanas darbiem.

    Tikai pēdējos gados neilgi pirms savas darbības izbeigšanas Rīgas ASPTR grupa īstenoja virkni apjomīgu avārijas – glābšanas operāciju un nozīmīgus zemūdens – tehniskos darbus organizāciju un uzņēmumu ražošanas darbības nodrošināšanai un apkārtējās vides aizsardzībai visā Latvijas teritorijā.

    Rīgas ASPTR grupa tika likvidēta 31.08.1992.g. un uz tās bāzes izveidots Latvijas Jūras avārijas un glābšanas dienests.