Hidrotehnisku būvju celtniecība un remontdarbi

Hidrotehniskas būves pastāvīgi tiek pakļautas dažādu laika apstākļu un procesu iedarbībai, tādēļ tām savukārt nepieciešama attiecīga apkalpe un remontdarbi. Mūsu firmai ir ievērojama pieredze dažādu objektu (hidroelektrostacijas, tilti, piestātnes, dažādu ūdens tilpņu konstrukcijas u.c. hidrotehniskas būves) apsekošanas un remontdarbu veikšanā.
Izpildām konstatēto defektu, bojājumu novēršanas darbus, piem.:
•    grunts noplūdes no piestātnēm novēršana;
•    piestātņu rievpāļu bojājumu remontdarbi;

•    piestātņu dziļumu atjaunošana atbilstoši normatīviem;
•    akvatorijas attīrīšana;
•    bojātu piestātņu aizsardzības sistēmu (fenderu) remontdarbi un jaunu sistēmu uzstādīšana.
Veicam arī darbus, kuri saistīti ar zemūdens betonēšanu, zemūdens metināšanu un virkni citus darbus pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.